Ваш вопрос
анонимно
Ол Камила чедер чезин чедип алган кудазын этирип алган орланы чанында. Амдаа бижип соглеп турар хевээр бе Ам чуузу четбейн турар ол уругнун.