Ваш вопрос
анонимно
Достойно достойно деп мелеве даан сен дыка билир болгаш ла чугаалап тур нян, кайы ХИРЕ ковей кижи сени корбес др, ООН безин илден. Чаш ажы толдун адазын ашаамайлааш, ам бир шандапянский ашак бижип ле чанган др сен