Ваш вопрос
анонимно
Дээваар стильдиг сен аан вообще вкус чок кодээсиг
Ам канчаар сен, чадай-чадай адыыргааш-даа канчаар, кандыг бары биле чоруур олладр, кодээден мен деп та чеже чугаалаар чо нян:)