Ваш вопрос
анонимно
Камила акшалыг уруг боорга Орлан кадай кылдыр ап алган)) Камилазындан коргары атыг Орланын кээргенчи атыг((
Оон коргуп турганын КАЖАН и КАЯА кордун?