Ваш вопрос
анонимно
Монгулек-биле база чурттап турган силер бе чоон-хемчиктин хайыракандан
Ойт дадайымай, ол чуу кижил, черле билбезим-танывазым кижидр:)