Онзагай Дактаа была 15 августа 2018 г. в 22:39

Айтырам.

78 ответов 91 подп. 3 нрав.

Онзагай Дактаабыла 15 августа 2018 г. в 22:39

Айтырам.

Ваш вопрос
анонимные вопросы отключены
Ответы
Перечисли лучших подруг:)
От кого хотела бы услышать телефонный звонок
Фотобаттл деп группаны сн айдып алдн бе?
Сонуургалым уруг дыр сен!
бичии пасанар ле таныжар дектинь ааа.Кузел биле таныжып эгеледин бе?
Чмо пизда сдохни дек чарбак чердун ле
Чашпаа эшпи
Кмга чашпаалап турдум эй, бодунга домейлеве даа.
Анон артында ораалган чуун чоолаксап трар сн, кортук ээс болзунза в лс бижиит
Начын акыннын таныжы бар бе ним?
аноним
кто добавь группы https://vk.com/club110353418
Юлиян дээр ик бе адын
Энтонинин анайхаагы каньяп угбан апарганы ол эй
Энтонинин ээс дир!) ам чер-ле угбам боор диинь, азы чаа билип каан сме эй
Чарбак эщпи сен ме?
Чоок, сндег ээс ам!) Бодунга домейлеве даан анон
аноним
Бодумга Домейлевейн тр мн, сени устар ынча дэрге,оолдар соондан халып труп бэр эс иксенме
Кымнын соондан халып турдум? Сн оода корген сме мени оолдар соомдан халып турганымны, таптыг харн