Ваш вопрос
анонимно
Суйну чоп октапканын ол ннш ажыглап ажыглап
Суйну мен ажыглаваандаа мен октаваандаа мен. Канчап ындыг че бээр бижиир сен. Бижиирде оода угааныг таптыг чеден бижидаан сен.