Аганак Бады была 18 апреля 2019 г. в 9:46

чушь не публикую..!

Аганак Бадыбыла 18 апреля 2019 г. в 9:46

чушь не публикую..!

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Чуудр че Аганак?
Кандыг оолдар сонургар дырсен?
Эрсиг, бодуун Сеткилдиг, смуглый), уен даян эвес.
Суйну чоп октапканын ол ннш ажыглап ажыглап
Суйну мен ажыглаваандаа мен октаваандаа мен. Канчап ындыг че бээр бижиир сен. Бижиирде оода угааныг таптыг чеден бижидаан сен.
Чапанчыг сен иин аганак
кайда ооренип тур сен?
Ынак мен аганак сеткилим ханызындан)
Кандыг оолдар сонуургаар сен?Аганак
Эрсиг,смуглый,достойный, бодуун боорга-ла.
Чугаалашпайндаа трар болзувуса ынак мен Аганак)
Каш кил сен?) Узун чолдак?) Семис шартак? Азы соок чараш
Кандыг сен ааан
49) узундаа эвес чолдакдаа эвес) нормальный) чарашдаа эвес соокдаа эвес диин мен)
Аганак Суй биле чугаалажып трар сен бе? Аан чугаалап корем аан
Хватит сюда писать личка че биживитдаан потом чугаалап бээр мен.
аноним
Ынак сен бе? Суйга эй
Сенээ кандг хамаан чел аан. Бээр бижип трбам.
Улустарны чоор сен Аганак тогба таа чуу деп турзун. Просто завидуют.
Спасибо) ийе таа чуу деп трзун тогбас мен. Знаю просто они завидуют.
Чуну даа тогба Аганак
Сокса аганак.
Тодаргай эвес бооп тр сен иин сен...
Сеткилим ханызындан ынак мен
Б
Дозураш дээрге чун чел?
Просто эжим биле чугаалажып турган оол дур. Чогм чуумдаа эвес. Он мне вообще ни кто. Почуму именно от меня спрашиваешь.
аноним
А почему у тебя в инсте он тебе лайкает и коментирует? Что то свами не так
Маңаа юижип турбайын лс че биживит. Потом чугаалап бээр мен. Дозураштын таныжы болзуңза лс че биживит. Мен че бижииринин орнунга баштай таныжын чагырып алдаан сен...
аноним
Анаа айтырып тур шээй мен чуун чел деп? Чуун чел? Анаа айтып берем. Кайы эжиннин эжи трган жел?
Чуумдаа эвес дир бээр бижип трба
Дозураш Дозураш деп чарбайнп маа бижип трбам хережээн, кым сен? менче биживитем, чуу чоолаксап трар сен.?!
Ты где? Нечего не пишешь то? Скоро у тя др же . От:Д...... ты знаешь
Волнует ли тебя, что о тебе думают другие?
Сактээрдм угбаай:)
От:О Ч
Чё за у тебя характер?