Дажы Саглай была 27 августа 2018 г. в 11:49

38 ответов 44 подп. 6 нрав.

Дажы Саглайбыла 27 августа 2018 г. в 11:49

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
чуге мени игнорлап тр сен мен сээн чуун канчаптым лс кан че даа бижииримге харыылавас боорунга чадап кааш маа бижий бердим йе сени таныш коруштуг деп билир мен азы анчысына бердин бе ,таныш коруштуг даа болзунза мен чогум шуптузун шыдажып тар мен ажырбас менбаза чоок эжим биле чоокта чаа чарлы бердим ,чогум ынак эшти тп алдым арай багай чозу база ынак эштиг болду ,мен сэнче ханы киир ынакшы бердим )))оон чугаалаар созум даа чок
чурек бастым кордун бе чаптанчыгбай эскер даан ))
бо улустарнын чугаазын дыннааш чоор сен мен бар шээй мен
Мээн сеннее сонуургалым ынакшылче шиличип тур иин ))
Мээ ынак сенбе?
подпишись)
угаансыын,галочку сначала убери)
Поздравляю, чараш болдун ол усту тогба чооржл, Самантадан артык болдун, мне так кажется, сен удуптар трдн иин ол Туяа деп пасан эвес болза, ол уруг озалдап,таныштрглгазнутуп айтып трды жоп, дыка чараш,эргим болдн )
аноним
Чуу болган чл?
Ууу блабла ууу блабла кымтрмны
таныжың бар бе?
таныжып аалам чап бооп тр сен
чок деп чоладым шээй аан,соксап корем)
Чайзат дээр эжин тенек бе азы томааныг бе?)))
Таныжып аалам чараш