Ай-Кыс Монгуш была 7 час. назад

НЕ ПУБЛИКУЮ БРЕД!!!!

164 ответа 21 подп. 1 нрав.

Ай-Кыс Монгушбыла 7 час. назад

НЕ ПУБЛИКУЮ БРЕД!!!!

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Сени хоорайга көруп кааш кый дээрге даа тогбас чордун аа корген корбээнин даа билинмес, хая корнуп кээш хыйыртапкаш клыштап чоруй баар,чугаалажыскап даа туду ыняян кижи((обида
Таныжын барбе серезьно
Вкада улусуг, вживую коорге тыка чапаныг чорлунаа миниатюрная,милая))
Дурген улуг апарган болзумза деп бодаар др сен бе??
Кандыг чорп тур сен?
Бодунну чараш мен деп санаар тр сенбе??
Сээн харян дек фандас диин эле бичии даа чараш че чок
Ийе ნиλиρ мен чүმек мен მеπ ,кижи ნүρүзүн чаρаш кыλმыρ чаяаπ каλნас диин.Канმыг მаа аρынныг кижи чораайλа.Сээң мσρმаң көөρმүρ же?)
Хааах анаа просто адааргааш чүүдадээран
личкаң айдаалам бирже чугаалаайн
коментиге ნижит , анон ნижиириңга канчап ნлир жмен таакмсен
Дыка могатыныычал диинсенле бичииче кчугаалап болбаан
Дек чайык чоржунаа
аноним
Сен шкаш чайк ээс кидин
Сени сонургар хээрлиг чортмин
Таныжынар барирги бе ?
Майтанып билирсенб
Аамай вруг
Вруг მэმаан мքай
Сээ чеმеք ყгаан მаа чокиин )
Өртээн аарын харыылапсынзала эть
Өөө кым მеп кижи ნоорсен ,аноним ээс ნижиит
Кааш кады төрээнниг силер?)0
Канчап влюблена апардыың
Хахвхаххахха лс биживит айтп бээрмен)
Анчынын таныжы сме
аноним
СП зи анчынын