Ай-Кыс Монгуш была 12 октября 2018 г. в 15:34

НЕ ПУБЛИКУЮ БРЕД!!!!

183 ответа 22 подп. 2 нрав.

Ай-Кыс Монгушбыла 12 октября 2018 г. в 15:34

НЕ ПУБЛИКУЮ БРЕД!!!!

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Ынак класчын бар б
Ынак эжин бар б
Харыылап берем аттарын бижип
Таныжын Биле олчаан чоруп турарын бе?
Бот боттарынарга ынак силр бе?
Илээ чангыс черде чурттап турар силер бе?
Ынак кижин бар бе, шанс есть у меня?
Ынак бооптр мен канчаар бис
Кайдасен агаарлаалам)
Смс бижиирге харыылап корунерем черле
Чаражын хунден хунче дамна куштелди
Сени хоорайга көруп кааш кый дээрге даа тогбас чордун аа корген корбээнин даа билинмес, хая корнуп кээш хыйыртапкаш клыштап чоруй баар,чугаалажыскап даа туду ыняян кижи((обида
Таныжын барбе серезьно
Вкада улусуг, вживую коорге тыка чапаныг чорлунаа миниатюрная,милая))
Дурген улуг апарган болзумза деп бодаар др сен бе??
Кандыг чорп тур сен?
Бодунну чараш мен деп санаар тр сенбе??
Сээн харян дек фандас диин эле бичии даа чараш че чок
Ийе ნиλиρ мен чүმек мен მеπ ,кижи ნүρүзүн чаρаш кыλმыρ чаяаπ каλნас диин.Канმыг მаа аρынныг кижи чораайλа.Сээң мσρმаң көөρმүρ же?)
Хааах анаа просто адааргааш чүүдадээран
личкаң айдаалам бирже чугаалаайн
коментиге ნижит , анон ნижиириңга канчап ნлир жмен таакмсен