Darina Dzhambaeva была 24 мая 2019 г. в 7:03

Айтыр ла.

130 ответов 5 подп. 0 нрав.

Darina Dzhambaeva была 24 мая 2019 г. в 7:03

Айтыр ла.

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Чингис Чараш-оолга амдаа ынак сен бе?
аноним
анаа харыылапсыңза)
Darina Dzhambaeva, можно поцеловать?
Может начнем все сначала дарина
Канчап танывас ксен сактып Кел дан хуреш стадион чанынга ордувус чп
Мени манап тр сен бе ынак сен бе чайын таныжып алдывыс чоп
Делегейде ынак чүүң бар?
кижилерден дээр болза ада иемге ынак мен.
Таныжып аар спе
чее, сгтерлаян, аноним биле таныжпас мен))
Дарина, сама И-известность
ол таныжын кааптар кидиин,мээн биле эптежип ал даан
щменчик пхпхпхпх
Кэкэ мен сенден мындг айтырыг салыйн ынакшылга бузурээр сенбе??
менээ ынак сен бе чайын ужуражып даа турувус хуреш стадионунун чанынга дарина
дыка чараш чордунар Дарина, познакомимся?