Anai-Khaak Mongush была 7 июня 2019 г. в 7:34

Солун2 айтырыгларданче

11 ответов 3 подп. 0 нрав.

Anai-Khaak Mongushбыла 7 июня 2019 г. в 7:34

Солун2 айтырыгларданче

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Ангырга тонер ик сен бе эй
Таныжым болам
Анон кылдыр салып алгаш таныжым болам дээрге кайгамчык дыраа
Таныжынар бар бээ айтып берип шыдаар силер бээ кым ирги?
Таныжым чок турган болза айтып бээр мен ахахах
Таныжын боойн бе
Таныжын бар сен бе?