Amilya Erelchin была 15 мая 2019 г. в 19:58

31 ответ 11 подп. 2 нрав.

Amilya Erelchinбыла 15 мая 2019 г. в 19:58

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Картап таныжар дээр болза чуудер сен
аноним
Картошканы картаар чедир XD
Донгоо+Амилья
Амдаа ынча деп турар силер ааан ахаххахазхазазхах
Ам ужан чуге ындыг улуг болган ол
Каш преседания кылып тур сен
Кылбас чордум.аамайсыын аа ол айтырыгнын),чуге ынча дээрин ол? Ахахахахха
Таныжар дээр болза чуу дээр сн
чаптанчыг чдиин аан попастенькая)
Четтирдим,попастенькая деп чунул аан)
эрзелааа
Дурасыыын,бодун ындыг ирги сен бе
Сугдер дээрге сээ кым боор ирги?
Уен баар сен иин аан черле)
Чудр дан кысчо попастенькая)))
Дыка ынак мен чырбакXDXDXD♡♡♡
Страницан авказнда сн сн б айфон тудп алган кыдыында чурек бар дылын уштуп алган чуруун
чудр кысчоо
аноним
кым дыр мен
Танып- ла тур мен аан.ахаха
Угбан кайда ооренип тур Амилья?
Канчаарынар? Бодундан айтыпып корунер дан)
Угбанга домейинни опей
Таныжын бар бе чап
ии мегечизин бо уругнун
Я люблю тебя ❤❤❤❤