Сайдая сарыглар была 15 октября 2017 г. в 11:19

Сайдая сарыгларбыла 15 октября 2017 г. в 11:19

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Наша красавица
А вы чего сегодня все такие адекватные?Случилось что?)
Гагарин покорил космос ракетой.
А ты меня — своей улыбкой.
Кижи база военный кинин уруу чоранче болза дыштанып чорур каяда :)
Чарлы берген слр бе аюш пле?
аноним
Ола кайа чарлыр. Ынак ус чарылбас, чарлыр даа болза ур эвес.
Аюш сени канчар жл ан чарбак эшпи дин дэрдр сни опязн корп чорп трла биске кээпкаап
Пошла нахуй дрянь мелкая, если бы так говорил тебе, он бы меня давно бросил) завидуй молча шмара;)
аноним
Аюштун канчаан халп чоруурун блбес тр сн хоой
А ты мне в личку напиши сучка
Зёма баар сен бе
аноним
Спортзёмага манаар мн)
может определишься уже, а?
аноним
Выбирай Аюш или Буян
Аюш биле зачем таныжп трар сн?ии болза даа мегечи оолдр чуудепдаа болр сээ. Кадайы чаа божупкан корп барп трар. Оларын эгидип трар бза
Эх блять как же вы мне достали) без разницы мне поверь кто там у него))
Слрнин семянарнын кудээзи боор мн удас чедиар мно
аноним
Кудээзи боор аан ска сээн семьяннын
Долаана чанында бе? Зайебис дн олче
Блять у макса есть девушка, достали, вы часто созваниваетесь?
Чё то тебя в батле не видели ты где
Мари кааш чылдын?
аноним
Ам ойнап турар бе?
аноним
Ээгизин сый этедип алгаш турган эсик бе эрткен чылын. Хой уругларга
аноним
Ам ана апарды лайн чыл эртишей
аноним
Хой сугде 2 уруглаже
Ты постоянно ноешь заебала ты. Недовольная морда. Аж бесишь сегодня видела будь нормалной аа чё трудно что ли
Чимит акын кай хре кижел?
аноним
Сколько ему лет
аноним
Таныштыг бе?
аноним
Кандг уруглар сонуургаар?
аноним
Спортивные
аноним
АЮШ МЭЭН ДИИН ЧАРАШ АЮШТУН ЧУРЭЭНДЕ БАЗА МЕН БАР МЕН. ПРОСТО МЭЭ ХОРАДАШ СЭЭН БЛЕ ЧОЛАЖП ТРАРЫ ОЛДР
Чаны пиздес бере эс икбедан маринин
Ол борисова Айдынга шанс берип берип каапкан дыраа ындг канчп бооржл ойнап трар ан улс бле. Айдын бергедеп мунгараан ында. Ырак черже удеп удеп чудекуруг жл
аноним
Не готова борга? Оолдарга шанс берип берип чугалашпан бар. Или хорошо подумала бы сначала
Слышь чё! Я же говорю она не "готова" она вообще не интересуется в парнях, у неё голове только учёба, и стремиться к будущем. Что ты так обижаешься тебя что ли бросила? :)
аноним
Черле ындг ург др ол чугалажр болза . 2,3 хонук чугалашкаш чолашпан баар.
аноним
Всем привет, опять мари обсуждаете бе. Оолдар биле уен дайан халп турганын даа дыннаваан мен, силер мында ол кжни чедр билбень чыткаш хоптажп тр слер. Бо уе дургузунда ол айдын бле чолашкан чорду чоп мележир слер оолдар бле чолашкш деп. И то ол айдынга ужур човун чолаан кандг бары блек. Оске кжи бле чолажп шдас др мен дээрге айдын билип кааш салыпкана кижиже со словом сени манаар мен домей.
аноним
И то 4,5 хонук чолашкаш ужур човун чолааш чолашпань баран. Чугедзе оске кжиге нак мари
Менче бижиптинер даан чуге бээр бижип турар силер, шанс даа бербээн кижи мен. Эдержип турган улус дыр бис. Удепкен деп арай мегелей бээп тур силер) удевээн мен. Таныжар чугаалажыыр это не в моём стиле) он сам всё знает. Отношение тударым элек.
Байыр- белектин чуузу сн?
аноним
Таныштг кидр. Ол кижэ бжип трба
В смысле? Я никому не пишу :D
Иркутске когда училась Ирбиш твой одноклассникам был бе? ИркГвар кадетской корпусе РВСН. Ам кайда ол оол
Ирбиш оюн? Так то помню его. В москве учиться на МЧС
А кто его спрашивает?
Оскелерге домейлешпес аажы чанын чуректе арткан овурдн
аноним
Иии овюр дээр эвес бе) овюр керни сен бе
Аюш таныштыыыг бодап чор снбедан чарааш
Без разницы, есть у него девушка или нет прям отвечаю