Чаян Дангыт был 16 февраля 2019 г. в 6:35

Шурап кел Шура

61 ответ 114 подп. 4 нрав.

Чаян Дангытбыл 16 февраля 2019 г. в 6:35

Шурап кел Шура

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
чарбак брат дыр сен!!танып калдын бе??XD
Экээ кээ Аида Куулар деп уругнун таныш коружу бар же я билир жоор сн бе аажычаны чуу кадам чапанчыг чел номер билир жоор сен бе я айтп берп корем
Мен номерин кайыын билир Кижи боор мен аа!!)
Инстаграмда bayanov дер Кижи сен сма??
Чуудр че ооо XD
Мандырлай Берлин бе пизда
сколько в этом году стукнуло?
Анонимнер ат кылыр дей берди аа
Сеткилдиг оол деп бодап чораан кижи мен !
Шурай бээйн бе Шурик?:)
Шурай бер Шура менден айтырар ср бе
Аванда таныжын бе?