Aldyn Kherel был 28 марта 2019 г. в 4:07

Смелее

79 ответов 16 подп. 4 нрав.

Aldyn Kherelбыл 28 марта 2019 г. в 4:07

Смелее

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Ии че шуут шупту айтырыглары ынакшыл дугайында шээй ахахах
кымны-даа сонуургап тургай ааан,та чажыт чуве,ону билгеш чоор силер) кандыг сонуургап слр йомашмать. мээн кижокпе чогумXD
Бо чылгы школанын дангыназынын страницазын каям
Сеткилден болуп тур
Сам говоришь бумеранг настигнет рано или поздно! Думаешь ты не делал или не делаешь ошибки?
Кымндаа частырыглар кылыр лейнаан
Кыстын чурээ биле ойнавас хоржок
Кыстын хомудалы сараалыг дин
Кыстар чурее биле ойнавас кжлоой мен
Ийе ол уруг деп бодадым)
Харын-даа болза ол уруг эс, иначе потеряла бы надежду))
Пот твоим словам подходит только одна девушка)
Во первых её имя начинается с буквы А
А во-вторых её имя состоит из 6 букв
И в третьих она не учится в нашем школе
Может это и есть это девушка))
Эгеки ужуу А деп мелепкен ймен чогум 6 ужуктг соолгу ужуу А кайы уруг деп бодднар 1 шк дан бе
Ол сонуургап трар урууннар вкда друзьяннарда бар бе?))
Экии, че кайы хире тур сен клащы?
Ол сонуургап трар урууннарнын таныжы бар бе?
Шуут шнап бижип каар сен аа
Напиши ей, что ты её любишь)) чангыс чурталга шээй аан, бижипкал от уругже)
От кым деп уруг ирги? Шуут сени дыка билир аан
Ол сонуургап трар кызыннар бле бижижиир дыр слер бе? Как долго вы знакомы? Почему вы всё ещё не вместе?
Бижижир мен ийе давно знакомы канчап билдин не вместе дп
Козёл. Пусть ты будешь гореть в аду))
Ахахах, даамай сен аа) XD
Богун хоорай кирдин бе?
бижиир дээрге арай ыядар)
силер билир хевирлиг силер аа аноним?) стлер оода айтып бээр силер бе) XD
Каш ужуктуг ирги ады? ол сонуургап трар уруунарнын?
аноним
Ии шуут, мегелеп турары олдр. Бузуревеннер))
аноним
Оске уруг сонуургаар кидиин)) алды ужуктуг эс))
Ии кедергей др ийе
эгеки ужуун адап бээр слер бе друг? ол сонуургап трар урууннун
сенээ "ынак мен" деп соглеп чадап калдым! чогум мен сени уже 3 чыл ишти сонуургап тур мен, канчап сээ ону чугаалаар чоор? сени коорумге дыка чараш сен аан, катап катап сээ ынакшып-ла туруп бердим канчаар чол аан. шуут берге-дир, кажан сээ соглээр чол аан))