Айкат Ховалыгбыл 18 марта 2018 г. в 12:28

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
АааааааааЧчччччччОоооооооДдддддддд
Таныжып аар болган др бис
таныжып аар болган дыр сен, мен шуут шыдавас мен)
чуу шлип алдн выборнда
Таныжывыс бар бе кысчыгаш
таныжывыс чок тин, ындыг че даа бодаар хире эвес))
че кончг кжи дашкаш оору кордунуп ле
че корнчуг кижи даа ышкаштустар обсиратьава)
Таныжынар бар бе
дка тенек чапанчг слер аан от чыргакы оглу
спасибо) чыргакы оглу дээрге та кым, чыргакыдан устардаа танывас))